Bent u al klaar voor de nieuwe privacy­verordening?

Bent u al klaar voor de nieuwe privacy­verordening?

Ook retailers krijgen te maken met de nieuwe privacywetgeving. Poelmann van den Broek zet de implicaties voor MIX op een rijtje. Check even of jij er al klaar voor bent.

Op dit moment hebben wij in Nederland nog te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), maar vanaf 25 mei 2018 is in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. De AVG regelt op welke manier persoonsgegevens mogen worden verwerkt en onder welke voorwaarden. De AVG is bijvoorbeeld van toepassing wanneer persoonsgegevens van klanten of werknemers worden opgeslagen. Bijna iedere organisatie in de retailbranche krijgt er dan ook mee te maken, denk alleen al aan het vastleggen van klantgegevens voor een klantenkaart of het opslaan van gegevens

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief