Let op de privacyregelgeving!

Let op de privacyregelgeving!

Winkelformules blijven aan verandering onderhevig. We zien bijvoorbeeld een verschuiving van offline naar online en andersom, het ontstaan van shop-in-shops, winkels die worden vergroot of juist verkleind en verplaatsingen van en naar het stadscentrum. Op deze manieren proberen winkels in te spelen op de behoeften van de klanten. Maar ook allerlei slimme technieken worden ingezet om de klanten te bereiken en naar de winkels en webshops te trekken. Denk aan sensoren en camera’s en wifi-tracking om bezoekers in kaart te brengen. Dit soort technieken worden meer en meer ingezet en maken het mogelijk een veelheid aan informatie te verzamelen en aan elkaar te koppelen. Maar hoe zit het eigenlijk met de privacyregelgeving op dit gebied?

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, is daarop de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is in het geval van cameratoezicht of wifi-tracking vaak het geval. De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan indien daarvoor een wettelijke grond bestaat. Hoofd­zakelijk kan in geval van slimme technieken een beroep worden gedaan op drie grondslagen: toestemming, noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Daarnaast moet altijd worden bekeken of de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is of dat er ook minder ingrijpende alternatieven beschikbaar zijn om het doel te bereiken. Hierbij moet een

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief