Onrust onder Formido’s

Onrust onder Formido’s

In Formido-kringen rommelt het. De werkgroep die het bestuur van de Stichting Formido Franchisenemers adviseert in de onderhandelingen met Maxeda trok eind januari zijn afgevaardigde al terug uit een gepland gesprek met Maxeda. Toen het stichtingsbestuur een concept-convenant met Maxeda aankondigde, legde de werkgroep zijn taken per direct neer.

De werkgroep is ingesteld door de Formido-ondernemers om het bestuur van de Stichting Formido Franchisenemers (SFF) en de achterban van advies te voorzien in gesprekken met Maxeda. In een memo aan de Formido-collega’s deed die werkgroep op 25 januari zijn beklag over de communicatie tussen partijen, gebrekkig vooronderzoek, meer vragen dan antwoorden en onvoldoende nakomen van afspraken. Voor de werkgroep was dat reden om hun afgevaardige uit een afgesproken gesprek met Maxeda terug te trekken.

Belangen van uittreders

De Werkgroep was

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief