Ad Geerts

Vakantie

Zelf ben ik geen vakantietijger maar u moest eens weten hoezeer ik het iedereen gun om in de zomermaanden enkele weken vrijaf te nemen. Voor de kleine werkgever in een volcontinue omgeving is het elk jaar flink regelen en flink aanpoten om iedereen hiertoe in de gelegenheid te stellen. Let wel: dit is geenszins een offer. Daarentegen leidt het juist tot veel voldoening als alle collega’s kans hebben gezien om drie weken onbezwaard te genieten.

Naaistreek

Het lijkt alweer een behoorlijke tijd geleden maar het voorval zit nog vers in mijn geheugen. Het was 30 december 2017 (ik weet het nog zo goed) toen we voor de vierde keer in week 52 een koppeltje milieuambtenaren op visite kregen. De wets­dienaren kwamen voor het controleren van de vuurwerkverkoop.

De slag om Den Bosch

Burgemeester en wethouders van Den Bosch willen het bestemmingsplan verruimen voor de komst van een Bauhaus naar de stad. Onder­nemer Ad Geerts uit het naburige Berlicum heeft daar zijn bedenkingen bij en riep - ondersteund door Initiatief Overbewinkeling - zijn regionale collega’s op om de koppen eens bij elkaar te
steken. Dit soort bezwaren is aan de orde van de dag. Omdat deze kwestie echter in MIX’ achtertuin speelt, luisterden we vol interesse mee.

Bossche dhz bezint zich op komst Bauhaus

Burgemeester en wethouders van Den Bosch willen het bestemmingsplan verruimen voor de komst van een Bauhaus naar de stad. Ondernemer Ad Geerts uit het naburige Berlicum heeft daar zijn bedenkingen bij en riep – ondersteund door het platform Overbewinkeling – zijn regionale collega’s op om de koppen eens bij elkaar te steken. MIX luisterde vol interesse mee naar de ontwikkelingen in de achtertuin van het redactie-adres.

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief