cao vwdhz

CAO-overleg DHZ geschorst

Het overleg tussen werkgevers en werknemers in de dhz-branche is voorlopig geschorst. Werkgevers gaan hun achterban raadplegen omdat de vakbonden naast enkele andere zaken in ieder geval blijven staan op tenminste 3,5% loon en een extra vakantiedag. En de werkgevers vinden deze voorstellen met het oog op de kostenconsequenties, gezien de macro-economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de branche, niet verantwoord. Naar verwachting zullen de werkgevers begin juli contact met vakbonden opnemen inzake voortgang van het CAO-overleg.

CAO: in overleg mag veel meer

Sinds 1 april heeft de dhz-branche zijn eigen cao, het befaamde ‘groene boekje’. En dat is best even wennen, zo bleek op een bijeenkomst die de VWDHZ onlangs belegde voor dhz-ondernemers. De cao is een pakket van ‘tenminste’-eisen. In goed overleg met het personeel mag er altijd van afgeweken worden. Want niet verplicht, betekent niet dat het sowieso niet mag...

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief