Contractrecht

Checklist contract-nakoming

De ingestelde maatregelen van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan lijken vooralsnog geen negatief effect te hebben op de omzet van doe-het-zelf zaken. Het tegenovergestelde lijkt het geval. Consumenten bezoeken massaal de bouwmarkten om thuis aan de slag te gaan. Onduidelijk is hoelang deze situatie nog is vol te houden, zonder dat verdere verspreiding van het coronavirus wordt vergroot. Het risico bestaat namelijk dat – net als andere retailers  - ook de doe-het-zelf zaken worden geconfronteerd met verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid waardoor ook zij de deuren moeten sluiten. Indien doe-het-zelf zaken noodgedwongen klanten moeten weren, levert dit in veel gevallen direct problemen op met betrekking tot de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan bepaalde afname-verplichtingen, het niet na kunnen komen van afgesproken levertijden en het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen.

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief