juridisch

Zelf grip houden op de vergunningprocedure

In Nederland worden vergunningprocedures nogal eens als stroperig en lang ervaren. Vaak worden in een vergunningtraject aanvullende stukken gevraagd, termijnen verlengd en lopen de kosten (en frustratie) van zo’n traject daarmee voor een aanvrager snel op. Die ziet vooral een mooie ontwikkeling voor zich en wil daar het liefst zo snel mogelijk mee aan de slag.

Checklist contract-nakoming

De ingestelde maatregelen van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan lijken vooralsnog geen negatief effect te hebben op de omzet van doe-het-zelf zaken. Het tegenovergestelde lijkt het geval. Consumenten bezoeken massaal de bouwmarkten om thuis aan de slag te gaan. Onduidelijk is hoelang deze situatie nog is vol te houden, zonder dat verdere verspreiding van het coronavirus wordt vergroot. Het risico bestaat namelijk dat – net als andere retailers  - ook de doe-het-zelf zaken worden geconfronteerd met verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid waardoor ook zij de deuren moeten sluiten. Indien doe-het-zelf zaken noodgedwongen klanten moeten weren, levert dit in veel gevallen direct problemen op met betrekking tot de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan bepaalde afname-verplichtingen, het niet na kunnen komen van afgesproken levertijden en het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen.

De stand van zaken

Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in de kwestie rondom slapende dienstverbanden. Tot dat moment bestond onduidelijkheid over de vraag of werkgevers dienst­verbanden slapend mochten houden om aan de transitievergoeding te ontkomen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de uitspraak en de praktische implicaties ervan. Ook komt aan bod of en zo ja, op welke wijze u als werkgever na 1 april 2020 de transitievergoeding na langdurige arbeids­ongeschiktheid gecompenseerd kunt krijgen.

Opslagruimte en toch huurbescherming? Kan dat?

Soort huurovereenkomst – Voor zowel de huurder als de verhuurder van bedrijfsruimte is van groot belang onder welk wettelijk regime een bedrijfsruimte valt. Welke huurbescherming geniet een huurder? Kan de huurprijs worden herzien? Belangrijke vragen die afhangen van de vraag welke soort huurovereenkomst er is. Belangrijk omdat het kan uitmaken of de gewenste uitbreiding van een winkel bijvoorbeeld kan plaatsvinden. 

Is assortimentsbeperking wel zinvol?

De Dienstenrichtlijn blijft de gemoederen bezighouden. In de uitspraak ‘Appingedam’ – die eerder werd beschreven in MIX – heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) beslist dat het beperken van detailhandel aan de hand van het gevoerde assortiment mogelijk is conform de Dienstenrichtlijn. Er zijn echter nog veel vragen over de motiveringseisen en de verschillende juridische grondslagen hoe brancheringsbeperkingen moeten worden verantwoord.

Let op de privacyregelgeving!

Winkelformules blijven aan verandering onderhevig. We zien bijvoorbeeld een verschuiving van offline naar online en andersom, het ontstaan van shop-in-shops, winkels die worden vergroot of juist verkleind en verplaatsingen van en naar het stadscentrum. Op deze manieren proberen winkels in te spelen op de behoeften van de klanten. Maar ook allerlei slimme technieken worden ingezet om de klanten te bereiken en naar de winkels en webshops te trekken. Denk aan sensoren en camera’s en wifi-tracking om bezoekers in kaart te brengen. Dit soort technieken worden meer en meer ingezet en maken het mogelijk een veelheid aan informatie te verzamelen en aan elkaar te koppelen. Maar hoe zit het eigenlijk met de privacyregelgeving op dit gebied?

Strenge eisen om een brancheringsbeperking te rechtvaardigen

In Nederland weten wij niet anders dan dat niet alle vormen van detailhandel op elke locatie zijn toegestaan. Reden daarvoor is dat niet elke locatie voor elke vorm van detailhandel geschikt is en dat gemeenten veelal het centrumgebied willen beschermen. Concreet gezegd: een bouwmarkt aan de rand van de stad en de kledingwinkel in het centrum.

Een concurrerende franchisenemer op de hoek?

De beslissing van Maxeda om de Formido-formule te staken, heeft nogal wat gevolgen. Ondernemers die Formido willen blijven, zien hun formule verdwijnen. Anderen kunnen Praxis worden, maar krijgen te maken met bestaande Praxis-winkels in hun verzorgingsgebied. Andersom zien bestaande Praxis-winkels ineens naburige Formido’s veranderen in concurrerende Praxis-collega’s. Valerie Lipman van Poelman van den Broek belicht de juridische kant van die zaak voor MIX.

Pagina's

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief