Terugblik in Detail

Terugblik in Detail: Afzet steeg, prijzen ook

Met een omzet van _ 3,9 mrd en een omzetplus van 6,4% was 2001 bepaald niet zo slecht als gevreesd. De grote groei is er niettemin uit. Winkelketens en franchise-organisaties zitten elkaar op de hielen op zoek naar geschikte nieuwe locaties terwijl de omzetgroei slinkt. Specifieke artikelgroepen zijn nog wel goed voor extra omzet, anderen zakken juist een beetje weg.MIX kreeg inzage in GfK’s jaarcijfers over 4 belangrijke productgroepen en maakte een kleine balans op.

Terugblik in detail

De omzet in dhz lag volgens ACNielsen-cijfers 1999 rond de ƒ 8 mrd. Wederom een stijging van ƒ 400 mln. In guldens dus een vergelijkbare winst met ‘98, in procenten loopt het iets terug. Maar schijn bedriegt. In 1998 telde het jaar 53 omzetweken en uitgerekend dat extraatje maakte aan het eind van de rit 2% uit. Dus kan de handel over ’99 best tevreden zijn. Welke producten gingen volgens ACNielsen als warme broodjes over de toonbank en welke segmenten leverden in?

Terugblik in Detail: de groei is er uit!

De grote groei is er in de dhz-branche wel uit. Winkelketens en franchise-organisaties zitten elkaar op de hielen op zoek naar geschikte nieuwe locaties en de omzetgroei slinkt.Specifieke artikelgroepen zijn nog wel goed voor extra omzet, anderen zakken juist een beetje weg. MIX kreeg inzage in GfK-cijfers en maakte een kleine balans op.

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief